Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 

Minimální preventivní program pro rok 2022/2023:

MPP-Rok2022_2023.docx

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťují výchovný poradce, metodici prevence, speciální pedagogové a školní psycholog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

 

Činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, žáci mimořádně nadaní, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s jiným zdravotním postižením)
 • speciálně pedagogické skupinové reedukace pro žáky s poruchami učení (2. – 5. třída)
 • pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro děti integrované
 • prevence sociálně patologických jevů
 • začleňování žáků do kolektivu, osobnostní rozvoj žáků

Nabídka ŠPP

Speciálně pedagogickou diagnostiku:

 • žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: vývojovou poruchou učení, neprospívajících žáků, grafomotorických obtíží
 • diagnostiku třídních kolektivů

Konzultační a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti:

 • zdravého psychického vývoje
 • výukových a výchovných obtíží žáků
 • drogové závislosti či trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací dítěte
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané)
 • při korekci výukových obtíží (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • grafomotorické nácviky
 • vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou

Poskytování poradenské činnosti:

 • Na základě poskytování konzultačních hodin dle předchozí domluvy
 • Krizová intervence poskytována okamžitě

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30