Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje školní speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Speciální pedagog: Mgr. Eva Kubíčková

Činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, žáci mimořádně nadaní, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s jiným zdravotním postižením)
 • speciálně pedagogické skupinové reedukace pro žáky s poruchami učení (2. – 5. třída)
 • pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro děti integrované

Nabídka ŠPP

Speciálně pedagogickou diagnostiku:

 • žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: vývojovou poruchou učení, neprospívajících žáků, grafomotorických obtíží
 • diagnostiku třídních kolektivů

Konzultační a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti:

 • zdravého psychického vývoje
 • výukových a výchovných obtíží žáků
 • drogové závislosti či trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací dítěte
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané)
 • při korekci výukových obtíží (dyslexie,dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • grafomotorické nácviky
 • vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou

Rozpis pracovní doby:

Práce se žáky

Pondělí 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Úterý 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Středa 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Čtvrtek 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Pátek 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15

Práce s ostatními subjekty

Pondělí 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Úterý 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Středa 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Čtvrtek 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Pátek 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45

 

Po osobní domluvě kdykoliv volejte na telefonní číslo: 736 514 043

Krizová intervence okamžitě.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3