Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Školské poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje školní speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Speciální pedagog: Mgr. Eva Kubíčková

Činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, žáci mimořádně nadaní, žáci sociálně znevýhodnění, žáci s jiným zdravotním postižením)
 • speciálně pedagogické skupinové reedukace pro žáky s poruchami učení (2. – 5. třída)
 • pomáhá s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro děti integrované

Nabídka ŠPP

Speciálně pedagogickou diagnostiku:

 • žáků s individuálními vzdělávacími potřebami: vývojovou poruchou učení, neprospívajících žáků, grafomotorických obtíží
 • diagnostiku třídních kolektivů

Konzultační a poradenskou činnost rodičům a pedagogům v oblasti:

 • zdravého psychického vývoje
 • výukových a výchovných obtíží žáků
 • drogové závislosti či trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací dítěte
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích plánů (pro žáky s vývojovou poruchou učení, žáky mimořádně nadané)
 • při korekci výukových obtíží (dyslexie,dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • grafomotorické nácviky
 • vedení žáků s poruchou pozornosti, hyperaktivitou

Rozpis pracovní doby:

Práce se žáky

Pondělí 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Úterý 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Středa 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Čtvrtek 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15
Pátek 7.00 – 7.30 14.45 – 16.15

Práce s ostatními subjekty

Pondělí 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Úterý 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Středa 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Čtvrtek 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45
Pátek 6.30 – 7.00 16.15 – 17.45

 

Po osobní domluvě kdykoliv volejte na telefonní číslo: 736 514 043

Krizová intervence okamžitě.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Logická olympiáda
1
Logická olympiáda
2
Logická olympiáda
3
Logická olympiáda
4
Logická olympiáda
5
Logická olympiáda
6
Logická olympiáda
7
Logická olympiáda
8
Logická olympiáda
9
Logická olympiáda
10
Logická olympiáda
11
Logická olympiáda
12
Logická olympiáda
13
Logická olympiáda
14
Logická olympiáda
15
Logická olympiáda
16
Logická olympiáda
17
Logická olympiáda
18
Logická olympiáda
19
Logická olympiáda
20
Logická olympiáda
21
Logická olympiáda
22
Logická olympiáda
23
Logická olympiáda
24
Logická olympiáda
25
Logická olympiáda
26
Logická olympiáda
27
Logická olympiáda
28
Logická olympiáda
29
Logická olympiáda
30
Logická olympiáda
31
Logická olympiáda
1