Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Matematická třída

Matematická třída

Máte doma šikovného páťáka? To, že nejen matematika může být zajímavá a záživná, se mohou vaše děti přesvědčit na vlastní kůži.

I příští školní rok budeme otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodních předmětů (fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis). Na škole zároveň pracuje klub pro nadané žáky.

Pokud byste to chtěli s námi zkusit, kontaktujte vedení školy nebo sledujte naše webové a facebookové stránky.

 

Vážení rodiče,

i ve školním roce 2024/2025 bychom rádi na Základní škole Sokolov, Švabinského 1702 opět zřídili třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jedná se o šestý postupný ročník. Do uvedené třídy se mohou hlásit žáci se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a přírodopis. Přihlášku lze získat na naší škole nebo na webových stránkách naší školy (www.6zs-sokolov.cz).

Přihlášky možno zasílat elektronicky na adresu: sivak@6zs-sokolov.cz nebo poštou na adresu: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov.

 

Výběr žáků s nadáním proběhne v termínu středa 20. 3. 2024. Náhradní termín je stanoven na středu 24. 4. 2024.

 

Uzávěrka přihlášek je ve středu 13. března 2024, a to pro oba termíny. Přihláška musí být vyplněna kompletně, včetně známek a podpisu zákonného zástupce.

Žák, který se  nedostaví v prvním termínu testování nadání, musí absolvovat termín náhradní. Pokud se nedostaví ani v jednom z termínů, není možné stanovit další náhradní termín.

 

Výběr žáků do uvedené třídy bude proveden na základě prospěchu, úspěchů v soutěžích a výsledků testu ověřování nadání, který se bude konat ve středu 20. března 2024 od 8:00 hodin a ve středu 24. 4. 2024 taktéž od 8:00 hodin.  

Vstup bude zajištěn vchodem do hlavní budovy školy.

 

Výsledky testování a přijetí či zařazení do třídy s RVMPP budou zveřejněny do 3. 5. 2024 prostřednictvím webových stránek.

 

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:

1, úspěšné testování nadání (dosažení 100 bodů)

2, prospěch z vybraných předmětů 

3, umístění se v soutěžích okresních a krajských kol 1. - 3. místo

Pro zařazení žáků do 6. ročníku jsou vypsány 2 termíny. Dodatečný termín testování nebude umožněn.

V případě nesplnění požadovaného 100 bodového výsledku je možné podat odvolání k ŘŠ a podle potřeby školy tak na základě odvolání doplnit kapacitu třídy (max. 24 žáků) úpravou požadované hranice bodů.

 

Kritéria pro zařazení žáka do matematické třídy v 6. - 9. ročníku:

1, prospěch na vysvědčení do 1,5 (vyznamenání)

2, bezproblémové chování (bez kázeňských opatření DŘŠ a snížené známky z chování)

3, srovnávací test z matematiky

 

Z cizích jazyků se na naší škole vyučuje německému a anglickému jazyku, jako další cizí jazyk nabízíme dle zájmu žáků anglický, německý a ruský jazyk. Zájemci o přírodopis se mohou zapojit do práce v kroužku přírodovědném, kde budou zájemci pečovat především o terarijní zvířata.

Na škole pracují kluby nadaných dětí a kluby badatelské, a to na obou stupních základní školy. Spolupracujeme s Mensou.

Škola je zapojena do mnohých projektů, které umožňují nadstandartní výuku pro nadané žáky.

Dále se žáci mohou v 8. a 9. ročníku přihlásit do kroužku matematiky. Vaše děti budou mít možnost se vzdělávat i v oblasti výpočetní techniky. Máme zajímavou nabídku volitelných a nepovinných předmětů i zájmových útvarů, které lze ale otevřít pouze při dostatečném počtu zájemců.

Z uvedených informací vyplývá, že naši žáci získávají širší rozhled, trvalejší a hlubší znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech. Projevuje se to při přijímání na střední školy i v dalším úspěšném studiu. Děti se na naší škole úspěšně zapojují do všech soutěží a olympiád. V okresních i oblastních kolech se umisťují na předních místech.

 

Zde si můžete stáhnout papírovou podobu přihlášky

 

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ NADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

RVMPP web.docx

 

Rozhodnutí o přijetí je k vyzvednutí v sekretariátu školy od 3. 5. 2024 denně od 8:00 - 14:00.

                                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Černá
                                                                                                                                                                       ředitelka školy

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2