Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Matematická třída

Matematická třída

Vážení rodiče,

i ve školním roce 2021/2022 bychom rádi na Základní škole Sokolov, Švabinského 1702 opět zřídili třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jedná se o šestý postupný ročník. Do uvedené třídy se mohou hlásit žáci se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a přírodopis. Přihlášku lze získat na naší škole nebo na webových stránkách naší školy (www.6zs-sokolov.cz).

Přihlášky možno zasílat elektronicky na adresu: skola@6zs-sokolov.cz nebo poštou na adresu: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov.

 

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s provozem škol termínem přijímacího řízení pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou bude 27. duben 2021.

Uzávěrka přihlášek zůstává, a to do 15. 3. 2021.

Testování nadání bude probíhat za dodržení nařízení vlády s ohledem na covid-19.

Druhé kolo testování nadání se pro školní rok 2021/2022 nebude konat.

Žáci, kteří se k testování nadání dostaví z jiné školy, jsou povinni se prokázat negativním antigenním testem (potvrzení o jeho absolvování může vydat i spádová škola). Vstup bude zajištěn vchodem do hlavní budovy školy.

Žáci jsou povinni chránit ústa hygienickou rouškou po celo dobu konání přijímacího řízení.

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhne výběr žáků s nadáním ve dvou termínech, a to 23. 3. 2021 a 27. 4. 2021.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 15. března 2021, a to pro oba termíny.

Žák musí projít oběma termíny přijímacího řízení, výsledek lepšího testu bude podkladem pro přijetí, případně zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Výběr žáků do uvedené třídy bude proveden na základě prospěchu, úspěchů v matematických soutěžích a výsledků testu ověřování nadání, který se bude konat v úterý 23. března 2021 od 8:50 hodin v aule naší školy a v úterý 27. 4. 2020 taktéž od 8:50 hodin.  

 

 

 

Výsledky testování a přijetí či zařazení do třídy s RVMPP budou zveřejněny do 1. 5. 2021 prostřednictvím webových stránek.

 

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:

1, úspěšné testování nadání (dosažení 100 bodů)

2, prospěch z vybraných předmětů 

3, umístění se v soutěžích okresních a krajských kol 1. - 3. místo

Pro zařazení žáků do 6. ročníku jsou vypsány 2 termíny. Dodatečný termín testování nebude umožněn.

V případě nesplnění požadovaného 100 bodového výsledku je možné podat odvolání k ŘŠ a podle potřeby školy tak na základě odvolání doplnit kapacitu třídy (max. 24 žáků) úpravou požadované hranice bodů s ohledem na distanční výuku.

 

Kritéria pro zařazení žáka do matematické třídy v 7. - 9. ročníku:

1, prospěch na vysvědčení do 1,5 (vyznamenání)

2, bezproblémové chování (bez kázeňských opatření DŘŠ a snížené známky z chování)

 

6. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 5

7. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 6

8. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 7

9. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 8

 

Z cizích jazyků se na naší škole vyučuje německému a anglickému jazyku, jako další cizí jazyk nabízíme dle zájmu žáků anglický, německý a ruský jazyk. Zájemci o přírodopis se mohou zapojit do práce v kroužku přírodovědném, kde budou zájemci pečovat především o terarijní zvířata. Dále se žáci mohou v 8. a 9. ročníku přihlásit do kroužku matematiky. Vaše děti budou mít možnost se vzdělávat i v oblasti výpočetní techniky. Máme zajímavou nabídku volitelných a nepovinných předmětů i zájmových útvarů, které lze ale otevřít pouze při dostatečném počtu zájemců.

Z uvedených informací vyplývá, že naši žáci získávají širší rozhled, trvalejší a hlubší znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech. Projevuje se to při přijímání na střední školy i v dalším úspěšném studiu. Děti se na naší škole úspěšně zapojují do všech soutěží a olympiád. V okresních i oblastních kolech se umisťují na předních místech.

Zde si můžete stáhnout papírovou podobu přihlášky

 

Výsledková listina testování nadání.docx

Mgr. Lenka Černá
ředitelka školy

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31