Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Bakaláři
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Matematická třída

Matematická třída

Vážení rodiče,

i ve školním roce 2020/2021 bychom rádi na Základní škole Sokolov, Švabinského 1702 opět zřídili třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jedná se o šestý postupný ročník. Do uvedené třídy se mohou hlásit žáci se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a přírodopis. Přihlášku lze získat na naší škole nebo na webových stránkách naší školy (www.6zs-sokolov.cz).

Přihlášky možno zasílat elektronicky na adresu: skola@6zs-sokolov.cz nebo poštou na adresu: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov.

Ve školním roce 2020/2021 proběhne výběr žáků s nadáním ve dvou termínech, a to 24. 3. 2020 (ruší se vzhledem k opatřením MZČR, náhradní termín bude upřesněn dle dalších postupů) a 28. 4. 2020 (ruší se vzhledem k opatřením MZČR, náhradní termín bude upřesněn dle dalších postupů). Uzávěrka přihlášek je v pátek 20. března 2020, a to pro termín 24. 3. 2020 a v pátek 24. 4. 2020 pro termín 28. 4. 2020. Výběr žáků do uvedené třídy bude proveden na základě prospěchu, úspěchů v matematických soutěžích a výsledků testu ověřování nadání, který se bude konat v úterý 24. března 2020 od 8:50 hodin v aule naší školy (ruší se vzhledem k opatřením MZČR, náhradní termín bude upřesněn dle dalších postupů) a v úterý 28. 4. 2020 taktéž od 8:50 hodin (ruší se vzhledem k opatřením MZČR, náhradní termín bude upřesněn dle dalších postupů).  

 

Termín testování nadání žáků pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů: 17. 6. 2020 v 8:50.

Na základě mimořádných opatření bude testování probíhat ve třech skupinách a za dodržování hygienických opatření. Ta budou před testováním žáků na www. upřesněna. 

 

Výsledky testování a přijetí či zařazení do třídy s RVMPP budou zveřejněny do 1. 5. 2020 prostřednictvím webových stránek.

 

Kritéria pro zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:

1, úspěšné testování nadání (dosažení 100 bodů)

2, prospěch z vybraných předmětů 

3, umístění se v soutěžích okresních a krajských kol 1. - 3. místo

Pro zařazení žáků do 6. ročníku jsou vypsány 2 termíny. Dodatečný termín testování nebude umožněn.

V případě nesplnění požadovaného 100 bodového výsledku je možné podat odvolání k ŘŠ a podle potřeby školy tak na základě odvolání doplnit kapacitu třídy (max. 24 žáků) úpravou požadované hranice bodů.

 

Kritéria pro zařazení žáka do matematické třídy v 7. - 9. ročníku:

1, prospěch na vysvědčení do 1,5 (vyznamenání)

2, bezproblémové chování (bez kázeňských opatření DŘŠ a snížené známky z chování)

 

6. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 5

7. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 6

8. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 7

9. ročník

 

Počet hodin týdně

Matematika 5
Člověk a příroda 8

 

Z cizích jazyků se na naší škole vyučuje německému a anglickému jazyku, jako další cizí jazyk nabízíme dle zájmu žáků anglický, německý a ruský jazyk. Zájemci o přírodopis se mohou zapojit do práce v kroužku přírodovědném, kde budou zájemci pečovat především o terarijní zvířata. Dále se žáci mohou v 8. a 9. ročníku přihlásit do kroužku matematiky. Vaše děti budou mít možnost se vzdělávat i v oblasti výpočetní techniky. Máme zajímavou nabídku volitelných a nepovinných předmětů i zájmových útvarů, které lze ale otevřít pouze při dostatečném počtu zájemců.

Z uvedených informací vyplývá, že naši žáci získávají širší rozhled, trvalejší a hlubší znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech. Projevuje se to při přijímání na střední školy i v dalším úspěšném studiu. Děti se na naší škole úspěšně zapojují do všech soutěží a olympiád. V okresních i oblastních kolech se umisťují na předních místech.

Zde si můžete stáhnout papírovou podobu přihlášky

 

Výsledková listina testování nadání.docx

Mgr. Lenka Černá
ředitelka školy

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Logická olympiáda
1
Logická olympiáda
2
Logická olympiáda
3
Logická olympiáda
4
Logická olympiáda
5
Logická olympiáda
6
Logická olympiáda
7
Logická olympiáda
8
Logická olympiáda
9
Logická olympiáda
10
Logická olympiáda
11
Logická olympiáda
12
Logická olympiáda
13
Logická olympiáda
14
Logická olympiáda
15
Logická olympiáda
16
Logická olympiáda
17
Logická olympiáda
18
Logická olympiáda
19
Logická olympiáda
20
Logická olympiáda
21
Logická olympiáda
22
Logická olympiáda
23
Logická olympiáda
24
Logická olympiáda
25
Logická olympiáda
26
Logická olympiáda
27
Logická olympiáda
28
Logická olympiáda
29
Logická olympiáda
30
Logická olympiáda
31
Logická olympiáda
1