Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

MOTIVAČNÍ ODPOLEDNE - GYMSO

Autor: Mgr. Ivana Laslopová <>, Téma: Obecné informace, Vydáno dne: 12. 04. 2018

11.4 proběhlo poslední motivační odpoledne na GymSo.

Žáci 8.A si vyzkoušeli dvě laborky. První skupina nejprve studovala vlastní tělo, měřila si tep, tlak, BMI index a nakonec objem plic pomocí spirometru. Mezitím se druhá skupina v laborce chemie si zahrála na analytické chemiky a zkoumala několika metodami předložené vzorky - např.: měřili pH a pomocí plamenových zkoušek se snažili detekovat kovy ve vzorcích. Děkujeme gymnáziu za spolupráci a přípravu laboratorních cvičení.