Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Školní rok 1972/1973

Autor: Mgr. Brigitte Havelková <havelkova(a)6zs-sokolov.cz>, Téma: Historie školy, Vydáno dne: 12. 02. 2007

Od 1. 9. 1972 nastoupila do funkce zástupce ředitele školy p. Jaroslava Opelková.

Neděle 3. 9. 1972 – byla položena poslední dlaždice obložení vchodu do prvního pavilonu školy a zbývalo provést poslední úklid.Pondělí 4. 9. 1972 – v 8. 00 hodin přijímá nová škola neokázale, a přesto slavnostně do svých 15 tříd prvních 439 žáků 1. – 4. ročníků.

11. 9. 1972 – první pedagogická rada.

10. 10. 1972 – první plenární zasedání SRPŠ.

První statistické údaje:
      5 prvních tříd
      4 druhé třídy
      3 třetí třídy
      3 čtvrté třídy
      5 oddělení školní družiny se 160 žáky
      22 pedagogických pracovníků
      1 školník na ½ úvazek
      3 uklízečky
  •  není dokončena školní jídelna – provizorní stravování na 4. ZDŠ
  •  není dostavěna tělocvična – žáci zatím cvičí na chodbách
  •  nejsou dostavěny komunikace kolem školy – přístup je možný pouze ve vysoké obuvi.

30. 10. 1972 – zahájen provoz provizorní školní jídelny v jedné malé třídě a na chodbě, jídlo bylo dováženo ze školní jídelny 2. ZDŠ.

6. 11. 1972 – první veřejné vystoupení žáků školy.

>> Školní rok 1973/1974